رفتن به نوشته‌ها

ماه: خرداد 1394

درآمدی بر Design Pattern – الگوهای طراحی

به نام دانای بر حق

Design Pattern چیست؟

در مهندسی نرم افزار، الگوی طراحی نرم افزاری تعدادی راحل های تکراری برای مشکلاتی هستند که معمولا در طراحی نرم افزار اتفاق میوفتند، یک الگوی طراحی، طراحی را متوقف نمی کند،اما میتواند آن را مستقیم وارد کد های خود کنید.این یک توضیح و یا نمونه است برای اینکه متوجه شوید چطور مشکل خود را حل کنید اما میتوانید از راه حل‌های متخلف استفاده کنید.

 

استفاده از Design Pattern

الگوهای طراحی میتوانند همراه با نمونه‌های تست شده به توسعه شما سرعت ببخشند، همانند نمونه‌های توسعه پایدار و ثابت شده. طراحی مؤثر یک نرم‌افزار با توجه به موضوع آنکه ممکن است تا لحظه آخر ساختار آن دیده نشود،استفاده از الگوهای طراحی کمک می‌کند تا از ظرافت هایی که ممکن است باعث مشکلات عمده شود جلوگیری شود و کد ها خوانایی بیشتری برای سایر برنامه نویسان و آشنایان با الگو وجود داشته باشد.

اغلب، مردم متوجه می‌شوند چگونه تکنیک های خاص را برای حل مشکلات خاص به کار ببرند،این تکنیک های به سختی اعمال می‌شوند و طیف وسیعی از مشکلات را همراه خود دارند. اما الگوهای طراحی راه حل‌های عمومی را ارائه می‌کنند که در یک قالب مستند شده و نیازی به جزئیات گره خورده با مشکل خاص ندارد.

علاوه بر این، الگوهای طراحی به توسعه دهندگان اجازه این را میدهد که تا با «استفهام خوب» و دانستن نام های تعامل نرم‌افزار ارتباط برقرار کنند. الگو های طراحی مشترک میتواند موجب صرفه جویی در وقت و طراحی قوی تری نسبت به طرح های تک منظوره میشود.

 

الگوهای طراحی تکوینی ( ایجادی)

این دسته طرح های همگی مربوط نمونه سازی از کلاس‌ها میشوند،این الگوها بیشتر میتواند به دو بخش:

‍۱) الگو های class-creation

۲) الگوهای object-creational

تقسیم شود.

زمانی که class-creation سعی در ارث بری می کن بر روی فرآیند نمونه سازی تأثیر گذار است.

الگوی object-creation از نمایندگان برای انجام و به سرانجام رساندن کار خود