برای طرح سوال و دسترسی به آموزش ها  کانال ما در تلگرام بپویندید  

برچسب: سرویس رایگان

  • جاگزین مناسب گیت لب gitlab گیت برای پروژه های خصوصی
    جاگزین مناسب گیت لب gitlab گیت برای پروژه های خصوصی

    به نام دانای برحق نگران پروژه های گیت لب و خصوصی خود هستید؟ نگران پروژه های gitlab و github خود هستید مبادا یه روز از دست برود؟ دیگر مکان امنی برای پروژه های خصوصی خود نمی شناسید؟ معرفی مجدد یک سال پیش با وجود فشار های فزاینده و عجیب گیت هاب و گیت لب به…