برای طرح سوال و دسترسی به آموزش ها  کانال ما در تلگرام بپویندید  

آموزش دارت: کار با رشته های متنی

به نام دانای بر حق

مقدمه

در این سری آموزش ها قصد داریم syntax زبان برنامه نویسی دارت Dart را با هم یاد بگیریم، برای دنبال کردن سری کلی این آموزش ها و دیدن قست ها اینجا کلیک کنید.

دارت زبان برنامه نویسی flutter می باشد برای نوشتن برنامه های native یعنی با کد محلی برای android و ios هم زمان با طراحی متریالز.

رشته ها در دارت

کار با رشته ها در دارت

رشته یا string در واقع متون ما رو تشکیل میدهند آرایه ای از char کارکتر ها هستند و یکی از کارهای مهم در برنامه نویسی کار کردن با اطلاعات رشته ها هستند در اینجا بخشی از توابع و ویژگی های مورد نظر رو رو بررسی می کنیم.

انواع تعریف رشته در دارت

var s1 = 'Single quotes work well for string literals.';
var s2 = "Double quotes work just as well.";
var s3 = 'It\'s easy to escape the string delimiter.';
var s4 = "It's even easier to use the other delimiter.";

تعریف با تک و جفت کوتیشن امکان پذیر است و از رشته \ برای گذر و بریده شدن میتوان استفاده کرد.

تعریف به صورت heredoc مثل php در Dart

var s1 = '''
You can create
multi-line strings like this one.
''';

var s2 = """This is also a
multi-line string.""";

این نوع تعریف اجازه میدهد از تا بدون مشکل خطوط را جا به جا کنید و رشته چند خطی تعریف کنید.

تعریف رشته به صورت runes

var s = r"In a raw string, even \n isn't special.";

با پیشوند r میتوانید این کار را انجام دهید.

جمع دو رشته یا الحاق دو رشته در Dart

در دارت دو رشته با علامت + به هم ملحق میشوند:

var mystr = 'Dart has string interpolation, ' +
    'which is very handy.';

استفاده از متغییر در رشته ها

برای استفاده از متغیر مانند php شما باید از $ استفاده کنید به مثال زیر توجه کنید

var s = 'string interpolation';

assert('Dart has $s, which is very handy.' ==
  'Dart has string interpolation, ' +
    'which is very handy.');

حتی میتوانید با قرار دادن آکولاد توابع زیر مجموعه رشته را در آن اعمال کنید:

var s = 'string interpolation';

assert('That deserves all caps. ' +
    '${s.toUpperCase()} is very handy!' ==
  'That deserves all caps. ' +
    'STRING INTERPOLATION is very handy!');

که در ادامه در مورد toUpperCase صحبت خواهیم کرد.

بررسی کردن خالی بودن یا عدم خالی بودن رشته در دارت isempty

به مثال زیر توجه کنید.

 var myStr = '';
 var xmenStr = '4xmen';
 print(myStr.isEmpty);
 print(xmenStr.isNotEmpty);

جواب هر دو true می باشد.

 

بدست آوردن طول رشته در دارت length

به مثال زیر توجه کنید:

var xmenStr = '4xmen';
 print(xmenStr.length);

این مثال عدد ۵ رو نمایش میده که طول رشته است.

 

بدست آوردن بخشی از یک رشته در دارت substring

این تابع دو آرگومان دارد و زیر مجموعه string هست مثل دو مثال بالا قسمت اول مکان شروع در رشته و مکان پایان در رشته را باید وارد کنید، اگر آرگومان دوم رو خالی بگذارید بقیه رشته بر میگردونه.

 var xmenStr = '4xmen';
 print(xmenStr.substring(1)); // xmen
 print(xmenStr.substring(1,2)); // x

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

پیدا کردن یک بخشی از  رشته  در دارت

این تابع نیز دارای دو آرگومان است زیر مجموعه string هستند مثل توابع قبل و قسمت اول متنی که دوست دارید جستجو شود و قسمت دوم از آنجایی که به بعد از آن دوست دارید جستجو شود نمایش داده میشود:

 var xmenStr = '4xmen4xmen';
 print(xmenStr.indexOf('x')); // 1
 print(xmenStr.indexOf('x',2)); // 6

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

تقسیم کردن رشته در دارت split

برای جدا کردن یک رشته رشته خاص استفاده میشود و خروجی آن لیست یا همان آرایه هست:

 var xmenStr = '4xmen4xmen';
 print(xmenStr.split('x')); // [4, men4, men]

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است

تر و تمیز کردن نوشته یا پاک کردن فضای اضافه خالی اطراف trim در دارت

 var xmenStr = '  4xmen4xmen  ';
 print(xmenStr.trim()); // '4xmen4xmen'
 print(xmenStr.trimRight()); // '  4xmen4xmen'
 print(xmenStr.trimLeft()); // '4xmen4xmen  '

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

 

بزرگ و کوجک کردن حروف UpperCase , LowerCase  در دارت

 var xmenStr = '4XMEN4xmen';

 print(xmenStr.toLowerCase()); // '4xmen4xmen'
	print(xmenStr.toUpperCase()); // '4XMEN4XMEN'

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

جایگذاری یا replace در متن در زبان برنامه نویسی دارت

دارای دو آرگومان اولی متنی که دوست داریم عوض شود و دومی متن جایگزین به مثال زیر توجه کنید:

 var xmenStr = '3xmen3xmen';
 print(xmenStr.replaceFirst('3','4')); // '4xmen3xmen'
 print(xmenStr.replaceAll('3','4')); // '4xmen4xmen'

از دو تابع replaceFirst  یعنی جای گزینی اولی و replaceAll یعنی جایگذاری همه استفاده شده است و جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

باشد که رستگار شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا