برای طرح سوال و دسترسی به آموزش ها  کانال ما در تلگرام بپویندید  

آموزش دارت: کار با map , list و یا همان آرایه و object

به نام دانای بر حق

مقدمه

در این سری آموزش ها قصد داریم syntax زبان برنامه نویسی دارت Dart را با هم یاد بگیریم، برای دنبال کردن سری کلی این آموزش ها و دیدن قست ها اینجا کلیک کنید.

دارت زبان برنامه نویسی flutter می باشد برای نوشتن برنامه های native یعنی با کد محلی برای android و ios هم زمان با طراحی متریالز.

دارت list, map

 

کار با list ها یا همان‌ آرایه ها در دارت و حتی mapها

به دست آوردن طول آرایه

همانند رشته دقیقا:

 var xmenList = ['4','xmen','4xmen','A1Gard'];
 var xmenObj = {
 'first': '4',
 'second': 'xmen',
 'fifth': '4xmen',
  'author': 'A1Gard'
 };
 
 print(xmenList.length); // 4 
 print(xmenObj.length); // 4 

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

جستجو در list  یا map در دارت

 var xmenList = ['4','xmen','4xmen','A1Gard'];
 var xmenObj = {
 'first': '4',
 'second': 'xmen',
 'fifth': '4xmen',
  'author': 'A1Gard'
 };
 
 print(xmenList.indexOf('4xmen')); // 2
 print(xmenObj.values.toList().indexOf('4xmen')); // 2
جستجو در کلید های maps :
print(xmenObj.keys.toList().indexOf('second')); // 1

با توجه به مثال بالاتر

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

 

نکته: در لیست ها و مپ و حتی string ها همیشه عدد شروع ۰ می باشد مثل اکثر زبان های برنامه نویسی دیگر.

مرتب سازی list و map در دارت

با تابع زیر مجموعه sort با توجه به مثال:

 var xmenList = [4,5,74,1,4,6,-1];
 var xmenObj = {
 'first': 1,
 'second': 43,
 'fifth': 6,
  'author': 7
 };
 
 xmenList.sort();
 print(xmenList); // [-1, 1, 4, 4, 5, 6, 74] 

 var sorted = xmenObj.values.toList();
 sorted.sort();
 print(sorted); // [1, 6, 7, 43]

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

برعکس کردن لیست و مپ در دارت

 var xmenList = [4,5,74,1,4,6,-1];
 var xmenObj = {
 'first': 1,
 'second': 43,
 'fifth': 6,
  'author': 7
 };

 print( xmenList.reversed ); // (-1, 6, 4, 1, 74, 5, 4)
 print(xmenObj.values.toList().reversed); // (7, 6, 43, 1)
 

جواب مقادر روبروی آنها به صورت comment نوشته شده است.

افزودن به لیست در دارت

به شکل زیر :

var xmenList = ['4','xmen','4xmen','test'];
 xmenList.add('A1Gard');
 print(xmenList); // [4, xmen, 4xmen, test, A1Gard]

 

حذف از لیست یا مپ

به مثال زیر توجه کنید:

 var xmenObj = {
 'first': '4',
 'second': 'xmen',
 'fifth': '4xmen',
 };
 xmenObj.remove('first');
	var xmenList = ['4','xmen','4xmen','test'];
 xmenList.removeAt(0);
 print(xmenList); // [xmen, 4xmen, test]
 print(xmenObj); // {second: xmen, fifth: 4xmen}

برای لیست از تابع removeAt  و برای مپ از تابع remove استفاده میشود.

 

تبدیل لیست به مپ و برعکس

به مثال زیر توجه کنید:

 var xmenObj = {
 'first': '4',
 'second': 'xmen',
 'fifth': '4xmen',
 };

	var xmenList = ['4','xmen','4xmen','test'];

 print(xmenList.asMap()); // {0: 4, 1: xmen, 2: 4xmen, 3: test}
 print(xmenObj.values.toList()); // [4, xmen, 4xmen] 

 

برای تبدیل مپ به لیست شما هم میتوانید مقادیر و هم کلید ها رو جدا گانه تبدیل کنید.

ما متوانید سایر ویژگی های مپ را درس لینک زیر ببنید:

https://api.dartlang.org/stable/1.24.3/dart-core/Map-class.html

و ویژگی های لیست نیز در لینک زیر موجود است:

https://api.dartlang.org/stable/1.24.3/dart-core/List-class.html

 

یک دیدگاه در “آموزش دارت: کار با map , list و یا همان آرایه و object

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا