برای طرح سوال و دسترسی به آموزش ها سورس کدهای بیشتر به مجموعه xstack و یا به کانال ما در تلگرام کانال ما در تلگرام بپویندید.
PHP

پارسی نویسی در GD پی اچ پی

با سلام
شاید برای شما هم پیش بیاد که به هر نحوی نیاز باشه با استفاده از GD یک متن پارسی رو بنویسین ولی به مشکل بر بخورین برای رفع این مشکل
شخصی بنام میلاد راستیان یک تابع برای تبدیل نوشتن و روی گیت هاب قرار دادن

لینک گیت هاب

چون پروژه مربوط به سال ۲۰۰۷ بود تو نسخه های جدید php با مشکل همراه بود به همین خاطر تغییرات لازم درش ایجاد شد تا با تمامی نسخه های php سازگاری داشته باشه

<?php
function utf8_strlen($str)
{
  return preg_match_all('/[\x00-\x7F\xC0-\xFD]/', $str, $dummy);
}

$p_chars = array(
  'آ' => array('ﺂ','ﺂ','آ'),
  'ا' => array('ﺎ','ﺎ','ا'),
  'ب' => array('ﺐ','ﺒ','ﺑ'),
  'پ' => array('ﭗ','ﭙ','ﭘ'),
  'ت' => array('ﺖ','ﺘ','ﺗ'),
  'ث' => array('ﺚ','ﺜ','ﺛ'),
  'ج' => array('ﺞ','ﺠ','ﺟ'),
  'چ' => array('ﭻ','ﭽ','ﭼ'),
  'ح' => array('ﺢ','ﺤ','ﺣ'),
  'خ' => array('ﺦ','ﺨ','ﺧ'),
  'د' => array('ﺪ','ﺪ','ﺩ'),
  'ذ' => array('ﺬ','ﺬ','ﺫ'),
  'ر' => array('ﺮ','ﺮ','ﺭ'),
  'ز' => array('ﺰ','ﺰ','ﺯ'),
  'ژ' => array('ﮋ','ﮋ','ﮊ'),
  'س' => array('ﺲ','ﺴ','ﺳ'),
  'ش' => array('ﺶ','ﺸ','ﺷ'),
  'ص' => array('ﺺ','ﺼ','ﺻ'),
  'ض' => array('ﺾ','ﻀ','ﺿ'),
  'ط' => array('ﻂ','ﻄ','ﻃ'),
  'ظ' => array('ﻆ','ﻈ','ﻇ'),
  'ع' => array('ﻊ','ﻌ','ﻋ'),
  'غ' => array('ﻎ','ﻐ','ﻏ'),
  'ف' => array('ﻒ','ﻔ','ﻓ'),
  'ق' => array('ﻖ','ﻘ','ﻗ'),
  'ک' => array('ﻚ','ﻜ','ﻛ'),
  'گ' => array('ﮓ','ﮕ','ﮔ'),
  'ل' => array('ﻞ','ﻠ','ﻟ'),
  'م' => array('ﻢ','ﻤ','ﻣ'),
  'ن' => array('ﻦ','ﻨ','ﻧ'),
  'و' => array('ﻮ','ﻮ','ﻭ'),
  'ی' => array('ﯽ','ﯿ','ﯾ'),
  'ک' => array('ﻚ','ﻜ','ﻛ'),
  'ی' => array('ﻲ','ﻴ','ﻳ'),
  'أ' => array('ﺄ','ﺄ','ﺃ'),
  'ؤ' => array('ﺆ','ﺆ','ﺅ'),
  'إ' => array('ﺈ','ﺈ','ﺇ'),
  'ئ' => array('ﺊ','ﺌ','ﺋ'),
  'ه' => array('ﺔ','ﺘ','ﺗ'));

$nastaligh = array('ه' => array('ﮫ','ﮭ','ﮬ'));
$normal   = array('ه' => array('ﻪ','ﻬ','ﻫ'));
$mp_chars  = array('آ','ا','د','ذ','ر','ز','ژ','و','أ','إ','ؤ');
$ignorelist = array('','ٌ','ٍ','ً','ُ','ِ','َ','ّ','ٓ',' ٰ','ٔ','ﹶ','ﹺ','ﹸ','ﹼ','ﹾ','ﹴ','ﹰ','ﱞ','ﱟ','ﱠ','ﱡ','ﱢ','ﱣ',);

function fagd($str, $z = "", $method = 'normal')
{
  global $p_chars, $mp_chars, $ignorelist, $nastaligh, $normal;

  if ($method == 'nastaligh')
    $p_chars = array_merge($p_chars, $nastaligh);
  else
    $p_chars = array_merge($p_chars, $normal);

  $str_len = utf8_strlen($str);
  preg_match_all("/./u", $str, $ar);
  $output = '';

  for ($i = 0; $i < $str_len; $i++) {
    $str1 = $ar[0][$i];
    $str_back = '';
    if (!empty($ar[0][$i + 1]) and in_array($ar[0][$i + 1], $ignorelist)) {
      $str_next = $ar[0][$i + 2];
      if ($i == 2)
        $str_back = $ar[0][$i - 2];
      if ($i != 2)
        $str_back = $ar[0][$i - 1];
    } elseif (!empty($ar[0][$i - 1]) and !in_array($ar[0][$i - 1], $ignorelist)) {
      $str_next = !empty($ar[0][$i + 1]) ? $ar[0][$i + 1] : '';
      if ($i != 0)
        $str_back = $ar[0][$i - 1];
    } else {
      if (isset($ar[0][$i + 1]) && !empty($ar[0][$i + 1]))
        $str_next = $ar[0][$i + 1];
      else
        $str_next = $ar[0][$i - 1];

      if ($i != 0)
        $str_back = $ar[0][$i - 2];
    }

    if (!in_array($str1, $ignorelist)) {
      if (array_key_exists($str1, $p_chars)) {
        if (!$str_back or $str_back == " " or !array_key_exists($str_back, $p_chars)) {
          if (!array_key_exists($str_back, $p_chars) and !array_key_exists($str_next, $p_chars))
            $output = $str1 . $output;
          else
            $output = $p_chars[$str1][2] . $output;

          continue;
        } elseif (array_key_exists($str_next, $p_chars) and array_key_exists($str_back, $p_chars)) {
          if (in_array($str_back, $mp_chars) and array_key_exists($str_next, $p_chars))
            $output = $p_chars[$str1][2] . $output;
          else
            $output = $p_chars[$str1][1] . $output;

          continue;
        } elseif (array_key_exists($str_back, $p_chars) and !array_key_exists($str_next,$p_chars)) {
          if (in_array($str_back, $mp_chars))
            $output = $str1 . $output;
          else
            $output = $p_chars[$str1][0] . $output;

          continue;
        }
      } elseif ($z == "fa") {
        $number = array(
          "٠","١","٢","٣","۴","۵","۶","٧","٨","٩","۴","۵","۶",
          "۰","۱","۲","۳","۴","۵","۶","۷","۸","۹");
        switch ($str1) {
          case ")":
            $str1 = "(";
            break;
          case "(":
            $str1 = ")";
            break;
          case "}":
            $str1 = "{";
            break;
          case "{":
            $str1 = "}";
            break;
          case "]":
            $str1 = "[";
            break;
          case "[":
            $str1 = "]";
            break;
          case ">":
            $str1 = "<";
            break;
          case "<":
            $str1 = ">";
            break;
        }

        if (in_array($str1, $number)) {
          $num .= $str1;
          $str1 = "";
        }

        if (!in_array($str_next, $number)) {
          $str1 .= $num;
          $num = "";
        }

        $output = $str1 . $output;
      } else {
        if (($str1 == "،") or ($str1 == "؟") or ($str1 == "ء") or (array_key_exists($str_next,$p_chars) and 
        array_key_exists($str_back, $p_chars)) or ($str1 == " " and array_key_exists($str_back, $p_chars)) or 
        ($str1 == " " and array_key_exists($str_next,$p_chars))) {
          if ($e_output) {
            $output = $e_output . $output;
            $e_output = "";
          }

          $output = $str1 . $output;
        } else {
          $e_output .= $str1;
          if (array_key_exists($str_next, $p_chars) or $str_next == "") {
            $output = $e_output . $output;
            $e_output = "";
          }
        }
      }
    } else
      $output = $str1 . $output;

    $str_next = null;
    $str_back = null;
  }
return $output;
}
?>

موفق و پیروز باشید

دسته: PHP
King of delphi and father of persian open source
نوشته ایجاد شد 18

2 دیدگاه در “پارسی نویسی در GD پی اچ پی

 1. سلام مبین جان
  خیلی عالی بود کاش نسخه تعمیم یافته اش رو رو گیت هاب خودتم میذاشتی، اینجوری زیبا تر بودش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا