برای طرح سوال و دسترسی به آموزش ها سورس کدهای بیشتر به مجموعه xstack و یا به کانال ما در تلگرام کانال ما در تلگرام بپویندید.

base64 در Sql

یکی از راههای محافظت از اطلاعات در دیتابیس کد کردن آنها میباشد.یکی از رایجترین کدینگها انکد base64 میباشد که کاربرد زیادی دارد برای کد کردن و دیکد کردن اطلاعات Sql server و mysql تمهیدات و توابعی را در نظر گرفته اند با استفاده از ۲ تابع زیر در sql server میتوانید از انکد و دیکد base64 استفاده کنید.

انکد base64 :

/*coded by lord_viper*/
CREATE FUNCTION base64_encode(@text nvarchar(max))

RETURNS varchar(max)
AS
begin
declare @vbn varbinary(max)
set @vbn=convert(varbinary(max),@text)
return cast(''as xml).value('xs:base64Binary(sql:variable("@vbn"))','varchar(max)')
end

 

 

روش استفاده

select dbo.base64_encode('lord_viper')

 

دیکد base64 :

/*coded by lord_viper*/
CREATE FUNCTION base64_decode(@text varchar(max))
RETURNS nvarchar(max)
AS
begin
declare @vbn varbinary(max)
set @vbn= cast(''as xml).value('xs:base64Binary(sql:variable("@text"))','varbinary(max)');
return convert(nvarchar(max),@vbn);
end

 

روش استفاده:

select dbo.base64_decode('bABvAHIAZABfAHYAaQBwAGUAcgA=');

 

بر خلاف sql server درmysql 5.6.1 و بالاتر شما میتوانید برای این کار از ۲ تابع استفاده کنید

TO_BASE64 و FROM_BASE64

SELECT TO_BASE64('abc');

SELECT FROM_BASE64('abc');

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا